k

About Us

History

Vår historia, nuläge och framtida planer

Vi är ett privatägt och snabbt växande företag inom bygg och entreprenad som varit verksamma sedan 2016. Vårt namn, Titan, syftar till att utföra storartade prestationer. Dessa prestationer för- verkligas genom vår främsta tillgång, våra medarbetare. Med en internationell sammansättning av kompetenta människor har vi kapaciteten att ta oss an komplexa uppdrag. Idag är vi specialister på avancerad entreprenad med spetskompetens inom datacenter där världsledande företag anlitar oss. Vi arbetar med inkludering och mångfald inom företaget, i våra projekt och med våra kunder.

Långsiktigt, tryggt och säkert

Vi satsar långsiktigt och räknar med att fortsätta utvecklas under konjunktursvängningar och annan samhällsutveckling. Det innebär att vi måste vara medvetna i hela vår process. I allt från val av hållbara material, effektiv logistik och hushållning av pengarna i våra projekt. Långsiktigheten syns även i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Våra medarbetare och underentreprenörer tar aldrig onödiga risker och gör löpande riskanalyser. Människorna som vistas i det vi bygger och konstruerar är vårt primära fokus. Välkommen till Titan Konstruktion, företaget som bygger på stabil grund.

m
Manager

Pamela Duncan

m
Director

Dennis Barnett

m
Designer

Angela Price

m
HR Leader

Alan Curtis

m
Human Recources

Angela Thompson

m
Manager

Matthew Banks