m

Catena

Catena

På Storheden i Luleå uppförde vi under 2021 en logistikterminal för Catena. På markarean om 19.200 kvm finns idag en färdigställd anläggning om drygt 5.000 kvm fördelat på kyl- och fryslager. Projektet är en helentreprenad där vi utfört allt från markarbete till färdigställande av byggnad. Terminalens funktion och strategiska läge bidrar till att förse hela Norrland med livsmedel och innebär också en rad nya arbetstillfällen.