m

Gunnaräng

Gunnaräng

Storsatsning inom hästnäringen

I Alvik, utanför Luleå, ligger norra Sveriges modernaste ridanläggning. 2019 gick vi in som projektledare och rådgivare i det byggprojekt som under 2020 blev Gunnaräng. Efter insatser med förberedande markarbete och uppförande av byggnader består anläggningen idag av drygt tio hektar mark, med 30 stallplatser och ett antal tillhörande byggnader. Gunnaräng skapar nytta för såväl näringsidkare som hästintresserade.