m

Siri Stenmark

m
intervju

Siri, en Cost Controller med god överblick

Siri Stenmark, utbildad Civilingenjör i Industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet, gjorde sitt examensjobb hos Titan. Efter avslutat ex-jobb hade hennes nyfikenhet på byggbranschen väckts och hon ville lära sig mer.

  • Det jag upplever som mest spännande med byggbranschen är att det är så mycket mer dynamiskt och rörligt jämfört med exempelvis tillverkningsindustrin. Det går att jobba med förbättringsarbete på ett helt annat plan. Och det finns också en flexibilitet som inte går att nå inom andra industrier. 

Siris roll som Cost Controller handlar om att hantera olika projekts kostnader. Allt från fakturor till uppföljning på kontrakt och anbud. Kärnan är att hålla sig inom överenskomna ramar.

  • Min roll består till stor del av kontorsarbete, många excelark blir det… Men för mig är det viktigt att förstå hela kedjan, att se helheten. Därför försöker jag vara ute på site en gång i veckan. Där snappar jag upp kunskap från dem som har erfarenhet av branschen sedan barnsben. Själv är jag ju inte byggorienterad i grunden. Det är lite av en annan atmosfär ute på site än på kontor. Inte utifrån bättre eller sämre, men en annan typ av kommunikation. Du är nära varandra och ser allt med egna ögon. På kontoret är det svårt att förstå de saker som kan vara avgörande i ett projekt. Att ta egna initiativ gör att jag har roligt på jobbet. Jag har hittat sätt att koppla samman mina excelark med verkligheten vilket underlättar mitt arbete med affärsutveckling och rutiner för inköp och cost control.

Siri nämner att det finns många förutfattade meningar om byggbranschen, men att hon själv bara är positivt överraskad när det kommer till stämning, hjälpsamhet och flexibilitet.

  • I början var jag nog lite förvånad över att alla var så tillmötesgående och villiga att hjälpa en. Det gäller kollegor, chefer och ledning. Men det är såklart något jag verkligen värdesätter. Jag uppskattar att jag har så stor frihet att själv styra upp hur jag gör mitt jobb. Jag har upptäckt vikten av att vara en god lyssnare och att ställa många frågor eftersom jag är så beroende av andra personers information och kunskap.

Hon poängterar värdet av att jobba i en inkluderande miljö och närheten till ledning och chefer. Kommunikationsvägarna är få och snabba. Dessutom finns det en stor respekt för olika bakgrunder och erfarenheter.  

  • På Titan är det ett väldigt inkluderande klimat. Det finns alltid motivation att driva alla de viktiga frågor som dyker upp, men arbetsmiljön är alltid avslappnad och prestigelös. Jag värdesätter dialogen med min chef och att jag kan föra fram vad jag kämpar med, vad jag prioriterar och hur jag kan gå vidare om jag fastnat. Överlag är kulturen väldigt öppen, det är lätt att prata med varandra. Jag tror att Titans internationella sammansättning av människor bidrar till mer kreativa lösningar och tankegångar. Olika kulturer tillför så mycket och vi lär oss massor av varandra.

Siri rundar av med att slå ett slag för alla de fördelar som finns med att leva i Norrbotten. Med en sambo som har rötterna i Linköping, var det kanske inte ett självklart val att hon skulle bli kvar i Luleå efter avslutade studier vid LTU.

  • Jag tycker om den här miljön, nära till allt men ändå långt ifrån. Det är en skön känsla. Det är som att man blir mer ödmjuk här. Ser värdet av en solig vinterdag när temperaturen ligger på minus tjugo och snön blir kristallik. Och Norrsken. Jag har sett så många, men blir lika hänförd över det varje gång.