Sponsring

Vi stöttar gärna initiativ och aktiviteter som går i linje med våra kärnvärden och som lägger god grund för människors utveckling och välmående. Vi ger plats åt idrott, hälsa, milö och mångfald i vårt sponsringsurval. Målet är att våra bidrag ska främja en sund, jämställd och hållbar utveckling.

Behöver er klubb eller förening sponsring går det bra att göra en ansökan i formuläret längre ner på sidan.

Sök sponsring

För samhälle och framtida generationer

För oss är det viktigt att vår sponsring följer våra värderingar och kärnvärden. I vår dagliga verksamhet agerar vi ansvarsfullt för medarbetare, kunder, leverantörer och miljö. Med sponsring till klubbar och föreningar tar vi också vårt ansvar för samhälle och kommande generationer. Förutom inriktningen på idrott, hälsa, miljö och mångfald lyfter vi också frågan kring ett jämställt samhälle. Bidragen fördelas på ett jämställt sätt, för en jämställd utveckling. Vi sponsrar inte aktiviteter som går emot våra värderingar eller som kan uppfattas som oetiska. Ansökningar tas emot löpande här i webbplatsformuläret. För att visa hur vår sponsring gör positiv skillnad för er, förbehåller vi oss rätten att dela med oss av det i våra sociala kanaler. Välkommen med er ansökan!

Ansök om sponsring nu